Když chceme žít, musíme těžit.
Když chceme těžit,
musíme to dělat rozumně.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie

Odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti

Reference

Posuzování vlivů na životní prostředí

Územní plánování

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Inženýrská činnost v investiční výstavbě – odnětí půdy ze ZPF

Inženýrská činnost v investiční výstavbě – řešení zákonných povinností

Inženýrská činnost v investiční výstavbě – řešení střetů zájmů

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, ložiska

Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie – pedologický průzkum

Odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti

Kontakt

MISOT, s.r.o.
Pařížská 1524/5
415 01 TEPLICE

Společnost je zapsána v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23278.
IČ: 263 42 626
DIČ: CZ26342626.

Kancelář

MISOT, s.r.o.
Blanická 166/20
350 02 CHEB

Provozovna firmy na mapě

Telefon: +420 354 436 299

misot@misot.cz
lickova@misot.cz

2007 – 2019 © MISOT s.r.o.